World Junior U16 Latin Championship

Placing
Couple names
Country of representation
1st
David Mikhailau & Izabella Yagudaeva
Russia

2nd
Abay Zeinulla & Ayala Akhmet

3rd
Yauheni Shchukin & Anna Khaladzinskaya

4th
Arseniy Skvortsov & Sofiia Karpenko

5th
Sultan Slambek & Yeva Kucher

6th
Zahar Khomchyk & Maryia Khaladzinskaya

Event info
World Junior U16 Latin Championship
Kazakhstan - 26/11/2022
WDO World Junior U16 Latin Championship